ODBORNÁ ČÁST

Na odbornou část programu se prosím registrujte ZDE.

Odborná část Jihočeského dne vědy bude probíhat formou konference s tématickými bloky.

Součástí konference bude prezentace stánků vědecko-výzkumných pracovišť a institucí podporujících oblast vědy, výzkumu a inovací v aplikační sféře.

Můžete se těšit na prezentace stánků těchto institucí:

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Úřad průmyslového vlastnictvíPatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Burekone, s.r.o., Agentura pro podnikání a inovace, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s., Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Energy Centre České Budějovice, Jihočeská hospodářská komora, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Kdy: 18. 4. 2018 od 9:30 do 16:00

Kde: Pavilon T1, Výstaviště České Budějovice

PROGRAM

9:30 – 9:40 ZAHÁJENÍ

9:40 – 11:40 BLOK – TEORIE START-UPU V PRAXI A SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU

 • 9:40 – 9:55 Podnikatelské vouchery jako vazba aplikační spolupráce

Mgr. Jan Vanžura (Jihočeský vědeckotechnický park, a. s.)

 • 9:55 – 10:10 Strategie AV21 – Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum AV ČR)

 • 10:10 – 10:25 Chraňte vaše nápady

Ing. Jiří Sedlák (PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.)

 • 10:25 – 10:40 Činnost úřadu průmyslového vlastnictví a zdroje patentových informací

Mgr. Hana Churáčková, Ph.D. (Úřad průmyslového vlastnictví)

 • 10:40 – 10:55 Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z OP PIK

Mgr. Jana Havlíková (Agentura pro podnikání a inovace API)

 • 10:55 – 11:10 Příklady spolupráce s komerční sférou 

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková (Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií)

 • 11:10 – 11:25 Start-upy a jejich potenciál v oblasti inovací

(CzechInvest)

 • 11:25 – 11:40 Využití kosmických technologií na Zemi

(ESA BIC Prague)

11:40 – 12:00 PŘESTÁVKA

12:00 – 12:45 BLOK – PRŮMYSL 4.0

 • 12:00 – 12:30 Novinky z oblasti Průmyslu 4.0 v České republice, Evropské unii a ve světě

Ing. Roman Holý, Ph.D. (Národní centrum průmyslu 4.0)

 • 12:30 – 12:45  Rozpovídejte Vaši firmu pomocí IoT a držte krok se čtvrtou průmyslovou revolucí

(Jihočeská hospodářská komora)

12:45 – 14:00 BLOK – INOVACE

 • 12:45 – 13:00 LC Tools příběh „Z garáže do celého světa“

Ing. Jiří Štrunc (Lucy Clay Tools)

 • 13:00 – 13:15 Jak udržet krok s digitálním světem a využít firemní data pro Váš business

Florian Wahl, TH Deggendorf (Jihočeská hospodářská komora)

 • 13:15 – 13:30 Bioekonomika – energii i plasty si lze vypěstovat

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Katedra regionálního managementu, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity)

 • 13:30 – 13:45 Bioekonomika jako potenciál a realita rozvoje regionu

Ing. Nikola Sagapová (Katedra regionálního managementu, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity)

 • 13:45 – 14:00 Evropské projekty v řasových biotechnologiích

Mgr. Richard Lhotský (Centrum ALGATECH)

14:00 – 14:30 BLOK ZEMĚDĚLSTVÍ A OSTATNÍ

 • 14:00 – 14:15 Vývoj moderních technologií pro živočišnou výrobu po jihočesku

Luboš Smutný (AGROSOFT Tábor, s.r.o.)

 • 14:15 – 14:30 Možnosti ovlivnění imunologického systému nutracetiky aneb aby strava byla lékem a lék stejně přirozený jako strava

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. (Regionální agrární komora Jihočeského kraje)

14:30 – 15:00 PŘESTÁVKA

15:00 – 15:45 INVEST DAY 2018 

Vyhlášení a prezentace výsledků soutěže pro studenty, pořádané Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity.

16:00 UKONČENÍ